<
Email address :    Password :       Forgot password

Rules

Vliegen bij Air Westland VA staat voor plezier in de hobby en heel veel vrijheid.
Je kunt overal ter wereld naartoe vliegen en met bijna elke kist.
Er zijn wel enkele regels en wel de volgende:

 

- “As real as it gets! Within Limits!”
     Onze VA is bedoeld om vluchten zo goed mogelijk te simuleren, van gate naar gate.
     En daarbij ook de vlucht als zodanig te kunnen registreren.
     Echter zijn wij ons bewust van de beperkingen,
     maar kunnen voorvallen die in het “echt” ook niet voorkomen niet accepteren.
     Daardoor blijft de simulatie “natuurlijk” en een uitdaging voor iedere piloot om:
     “As real as it gets! Within Limits” te vliegen.

- Je moet een leeftijd  hebben van minimum zestien (16) jaar.

- U heeft de intentie bij ons te komen vliegen.
     Wij verwachten dan ook 2 weken na activatie van uw account een vlucht te kunnen registreren.

- Je maakt minimaal één (1) vlucht per 30 dagen.

- Je vliegt online op het IVAO netwerk. ( logging via IPS)
     Offline vliegers loggen via Kacars.

- Vluchten van Air Westland worden gevlogen onder het desbetreffende callsign!
     Voor Air Westland is dat AWLxxx (optioneel: in flightplan/RMK CS/ AIR WESTLAND OPR/ AIR WESTLAND VA )

- Supersonische en militaire vliegtuigen zijn niet toegestaan.
     Uitzondering is de C17 – KDC10 – C130

- Gevlogen uren bij een andere VA kunnen worden meegenomen, mits deze geverifieerd kunnen worden.

 

Flying with Air Westland VA represents pleasure in a great hobby and a lot of freedom.
You may fly everywhere in the world, with almost any aircraft.
But there are some rules:

- “As real as it gets! Within Limits!”
     Our VA is intended to simulate flight operations from gate to gate,
     and record those flights in such a way, as operations would be in the real world.
     This way we hope to have a “natural” feel with operations, and keep it a challenge for each pilot
     to fly: “As real as it gets! Within Limits”

- You have to be 16 years of age

- You joined our VA and want to fly with us.
     We expect you to make a flight, within 2 weeks after your activation.

- We expect one (1) flight every 30 days.

- You fly online with IVAO (logging via IPS)
     You fly offline (logging via Kacars)

- When flying for Air Westland VA use AWLxxx as your callsign
     (optional:in flightplan/RMK   CS/ Air Westland)

- Supersonic and military airplanes are not allowed.
     Exeptions are: C17 – KDC10 – C130

- Hours flown with another VA can be transfered, when verified.